Athemes Toolbox

Mô tả

The aThemes Toolbox plugin is meant to be used only with aThemes themes that require it.

This plugin registers custom post types and custom fields

Cài đặt

  1. Go to Plugins > Add New and search for aThemes Toolbox. Install and activate it.
  2. That’s it. No configuration needed.

Hỏi đáp

None yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Athemes Toolbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Athemes Toolbox” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Athemes Toolbox” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.06

  • Latest WP compatibility

1.05

  • Added Moesia support

1.04

  • Updated Tested tag

1.03

  • Removed unused options

1.02

  • Modified singles metabox

1.01

  • Initial version