Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

aThemeArt Theme Helper

Mô tả

Import aThemeArt official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.

Cài đặt

Automatic installation

Install Unlimited Background Slider just like any other WordPress plugin.
[Installing Plugins] (https://codex.wordpress.org/Managing_Plugins)

Hỏi đáp

Will this plugin work with my theme?

Yes, it will work with aThemeArt theme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“aThemeArt Theme Helper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Demo Content link fixed.

1.0

  • Initial release.