Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AStickyPostOrderER Show Sticky

Mô tả

Adds a new column to the posts table in the admin to display if a post marked by AStickyPostOrderER as sticky or not.

Upgrade

 1. Use the plugin updater in WordPress or…
 2. Delete the previous astickypostorderer-show-sticky folder from the /wp-content/plugins/ directory
 3. Upload the new astickypostorderer-show-sticky folder to the /wp-content/plugins/ directory

Usage

 1. Install and activate AStickyPostOrderER (https://wordpress.org/extend/plugins/astickypostorderer/)
 2. Install and activate AStickyPostOrderER Show Sticky.

Notes

Based on Admin Show Sticky Plugin by Matt Martz (http://sivel.net)

Ảnh màn hình

 • Edit Posts Page

Cài đặt

 1. Upload the astickypostorderer-show-sticky folder to the /wp-content/plugins/ directory or install directly through the plugin installer.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress or by using the link provided by the plugin installer

NOTE: See “Other Notes” for Upgrade and Usage Instructions as well as other pertinent topics.

Hỏi đáp

Nothing yet…

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AStickyPostOrderER Show Sticky” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 (2009-12-20):

 • Initial Public Release

1.1 (2009-12-21):

 • Update usage instructions

1.2 (2010-01-03):

 • Make it work also when WordPress installed in sub-folder