Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Asset Finder

Mô tả

This plugin creates a settings page where the scripts and styles from the site’s homepage are listed. You can then choose to keep, remove, or late-load each.

Cài đặt

Standard installation

Hỏi đáp

Installation Instructions

Standard installation

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Asset Finder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial commit