Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ASPL Email PDF Invoice

Mô tả

The ASPL Email PDF Invoice facilitates the invoice pdf generation and the download from the order page for the admin and user and email it with woocommerce order email.

Features:-
1) Automatically attach invoice PDF to WooCommerce emails.
2) Show / Download the order PDF invoice from the order admin page and user can download it from my-account order page
3) It’s work on order status update.

Ảnh màn hình

  • Invoice PDF View.
  • Display Metabox to show particular order invoice.
  • Display Invoice to user in my account area in the order list.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ASPL Email PDF Invoice” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ASPL Email PDF Invoice” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ASPL Email PDF Invoice” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 01/01/2020
  • first version release