Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ASPL Dropbox File Upload

Mô tả

Are you looking for a way to create an upload form that automatically sends WordPress file uploads to your Dropbox? Using this Plugin you can easily integrate your Dropbox to your WordPress website. You can select maximum file size till your dropbox maximum upload size.

Features:-
1 – Easy to connect form with Dropbox.
2 – There is no file limit for upload.
2 – Admin have short-code of form to display form in any page using it.

Shortcode:- [aspl_dropbox]

Ảnh màn hình

  • Configuration of Dropbox (Access Token)
  • User Side Form Upload

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ASPL Dropbox File Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Nothing at the moment