Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aspexi Login Audit

Mô tả

VERY EASY TO USE & POWERFUL WORDPRESS LOGIN AUDIT PLUGIN

Aspexi Login Audit helps you to keep track of user login activities such as:

 • successful login
 • logout
 • failed login
 • password reset
 • unlimited log time

About Aspexi

We are a team of WordPress professionals keen to deliver highest quality websites, plugins and other development services.

Translation included: English, Polish

Proudly Developed in London, UK.

Ảnh màn hình

 • Logs list.

Cài đặt

 1. Upload aspexi-login-audit directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Configure plugin (Settings -> Aspexi Login Audit)

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload aspexi-login-audit directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Configure plugin (Settings -> Aspexi Login Audit)
How data is stored in database?

This plugin creates additional table for best performance and uses standard WordPress API for database queries.

What user role is required to get access to login audit trail?

Only Administrator and Super Admin can access logs.

Đánh giá

14 Tháng Mười Một, 2017
Great plugin and great support
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aspexi Login Audit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • log password reset

1.0.1

 • minor fixes

1.0.0

 • Initial release.