Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ashuwp invitaion code

Mô tả

Ashuwp_Invitation_Code is a wordpress plugin, It helps adding invitation codes for your site.
Worked at multiste, Compatibility with buddypress.

Plugin Page

Plugin page
Demo

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png
  • screenshot-4.png

Cài đặt

  1. Download Ashuwp invitaion code.
  2. Upload the ‘ashuwp_invitaion_code’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…).
  3. Activate Ashuwp invitaion code from your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download Ashuwp invitaion code.
  2. Upload the ‘ashuwp_invitaion_code’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…).
  3. Activate Ashuwp invitaion code from your Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ashuwp invitaion code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

publish 2017-06-23.

1.1

Sanitized POST calls.

1.2

Compatible with version less than php5.5

1.3

Add invitation options.
Fix some bugs.