Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Asciify

Mô tả

This plugin creates text based images for uploaded attachments.

Support

If you run into any trouble, don’t hesitate to add a new topic under the support section:
https://wordpress.org/support/plugin/asciify

Ảnh màn hình

  • A asciified image representation.
  • Original and asciified image.

Cài đặt

  • First unzip the archive under the wp-content/plugins folder and then activate the asciify plugin.
  • Now configure the plugin by going to wp-admin/tools.php?page=asciify.
  • When enabled a text based image will be created; this image size can then be used when attaching existing
    media to posts or pages.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Asciify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Asciify” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Asciify” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial commit.