Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AS Related Posts Block

Mô tả

Related Posts Block is a free plugin for Gutenberg Block Editor. When you install and active the plugin, It ads new block “Related Posts” to the blocks. Adding the block will add related posts by category to the blog post or pages.

Related Posts Block Features

 
1. Change Posts order.
2. Display posts by category.
3. Option to control Number of Items to Display.
4. Toggle Post Date.
5. Toggle Post Content.
6. Control Number of Content Characters to display.

Ảnh màn hình

  • Add "Related Posts" Block from "Common Blocks".
  • Block settings.
  • Frontend view of "Related Posts".

Cài đặt

WP Admin Installation

  • Go to Plugins -> Add New -> Click on Upload Plugin button.
  • Select the compressed plugin.zip file and click on Install Now button.
  • Active the plugin.

FTP Installation

  • Extract the plugin folder from plugin.zip file
  • Upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

 

Can I change the “Related Posts” title?

 
No, you can not change the related posts title in this version of plugin.

Can I change number of posts to display?

Yes, you can change number of posts to display.

Can I control the visibility of date and content?

Yes, you can enable or disable post date and post content.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AS Related Posts Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 

1.0.1