Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AS MemberPress Campaign Monitor Integration

Mô tả

Plugin allow you to integrate your Memberpress Plugin with Campaign Monitor optin

Usage

Basic usage

Once you have installed and activated the plugin, navigate to Memberpress, Settings, Marketing. You will find Campaign Monitor in list.
Enable Campaign Monitor and enter your API Key and save changes. After that you will see your Campaign Monitor List in Edit Membership Advanced tab. Select appropriate list and label also you can put legal notice for optin if required.

IMPORTANT NOTES

This plugin sends data to Campaign Monitor. You can find more details at https://www.campaignmonitor.com/.

Plugin is using API & API Wrapper mentioned at https://www.campaignmonitor.com/api/

Requirements

  • PHP 5.3 or higher

Translations

  • None

Ảnh màn hình

  • The plugin admin bar

Cài đặt

  1. Upload the as-memberpress-campaign-monitor-integration folder to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin (AS MemberPress Campaign Monitor Integrationn) through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the functionality via Memberpress Settings => Marketing => Campaign Monitor

Hỏi đáp

Does plugin allow to optin via Campaign Monitor for Memberpress Plugin?

Yes Plugin can allow to optin via Campaign Monotor.

You can leave feature requests in the plugin support forum.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AS MemberPress Campaign Monitor Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release