Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AS Blacklist Customer

Mô tả

This plugin allow admin to add notice to order for particular customer which will display on all order of that customer.

Usage

Basic usage

Once you have install and activate plugin it will allow admin to add notice on edit order page. Notice will display on order listing page with red highlight and on edit order page.

Requirements

  • PHP 5.3 or higher

Translations

  • None

Ảnh màn hình

  • Edit order page to add blacklist reason
  • Order listing page with notice

Cài đặt

  1. Upload the woocommerce-as-blacklist-customer folder to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin (WooCommerce AS Blacklist Customer) through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the functionality via the edit order page

Hỏi đáp

Does plugin block user account?

No plugin don’t block user account. It just highlight admin that this user is blacklisted.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AS Blacklist Customer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release