artsopolis-calendar

Mô tả

This plugin has been closed as of 17 Tháng Tám, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
The plug-in shows up in my widgets area, but the calendar doesn't appear on the page after the plug-in is properly dragged/dropped/saved into a sidebar.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Artsopolis Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp