Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Armlinks

Mô tả

This plugin will convert Your Armenian slugs into Latin slugs in pages and posts. Plugin can change only new posts and pages slugs: after plugin activation. Soon we will also have function that can be change your old pages and posts slugs, if you want that !

Այս խրվակը հնարավորություն է տալիս փոխելու ձեր հայատառ էջերի և հոդվածների հղումները՝ լատինատառ։ Այն փոփոխում է միայն ձեր նոր հղումները՝ խրվակի ակտիվացումից հետո։ Շուտով դուք կունենաք հնարավորթւոյուն նաև ցանկության դեպքում փոփոխելու հին հղումները։

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Armlinks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp