Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Are we open?

Mô tả

This plugin allows You to plan & display business opening hours on Your WordPress website.

You can define standard (Monday to Sunday) opening hours / close days, and also create exceptions for holidays, black friday etc.

Exceptions can be set “overnight”, ie. 31.12.2016 18:00 – 12:00 the next day.

Plugin uses 24-hour time format.

All feedback will be appreciated 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Are we open?” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • usability improvements

1.0.3

  • fix text domain name, fixing translations

1.0.2

  • fix text domain to (hopefully) allow adding translations

1.0.1

  • no longer break div.wrap on admin 🙂
  • more elaborate description