Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Archives

Mô tả

This plugin creates an Archives Page for your WordPress site, the Archives Page lists Tag Cloud, Latest Posts, Categories and Monthly Archives. You can specify the number of latest posts to be displayed from the settings page of this plugin in the Dashboard.

The Archives Page is available in Two Layout

 • jQuery Tabs
 • HTML

Usage

You can display the archives page anywhere in your WordPress site(Posts, Pages, Sidebar, etc) using the shortcodde [Archives] or [archives].

Visit Archives WordPress Plugin Homepage for more information.

Internationalization supporting:

 • English

Ảnh màn hình

 • jQuery Archives Page in action.

 • HTML Archives Page in action.

 • The Settings menu in the admin panel for customization.

Cài đặt

 1. Download the latest version
 2. Extract it in the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Customize the plugin in the Settings > Archives

Visit Archives WordPress Plugin Homepage for more information.

Hỏi đáp

For any query, ask the author of this WordPress Plugin at PriteshGupta.com.

Visit Archives WordPress Plugin Homepage for more information.

Đánh giá

29 Tháng Tám, 2017
This is archives page of should be This is the archives page of and sprintf( _n( '%d page', '%d pages', $count_pages->publish, 'archives' ), number_format_i18n( $count_posts->publish ) ), should be sprintf( _n( '%d page', '%d pages', $count_pages->publish, 'archives' ), number_format_i18n( $count_pages->publish ) ), otherwise, I quite like this plugin.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Archives” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Stable Version.

1.1.0

 • Minor Bugs.