Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Arastoo Custom Post Type

Mô tả

WordPress Custom Post Type
This plugin can help you create upto two custom post types.

Instruction

  1. Upload Arastoo Custom Post Type to your blog.
  2. Install
  3. Activate
  4. Create custom post type under Settings > Arastoo CPT

Hỏi đáp

1. How many custom post type can I add?

You can add up to Two custom post type

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Arastoo Custom Post Type” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Arastoo Custom Post Type” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Arastoo Custom Post Type” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

V1.0.2

  • Fixed “Calling file locations poorly”
  • Fixed generic functions names

V1.0.1

  • Seperation of parts and assets.

V1.0

*Initial development.