Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Arabic-to-latin

Mô tả

This plugin converts Arabic characters in post slugs to Latin characters. Very useful for Arab-speaking users of WordPress. You can use this plugin for creating human-readable links. Send your suggestions and critics to support forum.

Features

  • converts new post, page, custom post slugs from arabic letter to English lat letters
  • Automatically converts existing post, page and term slugs on activation
  • Saves existing post and page permalinks integrity
  • Performs transliteration of attachment file names

Cài đặt

  1. Upload arabic-to-lat folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Arabic-to-latin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

Unordered list:
Fix description
Test in latest wp ver 5.7.1
Add license

0.2

Updated description

0.1

  • Initial release