Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Arabic Comments Number

Mô tả

the idea of the plugin from this post

bascally the plugin generats two functions you can use them in your theme

the functions are:
1. comments_number_ar(‘لا توجد تعليقات’, ‘تعليق واحد’, ‘تعليقان’, ‘% تعليقات’, ‘% تعليق’ );
2. comments_popup_link_ar(‘لا توجد تعليقات’, ‘تعليق واحد’, ‘تعليقان’, ‘% تعليقات’, ‘% تعليق’ );

the functions are similar to functions comments_number () and comments_popup_link ()
I just edit them to be correct with Arabic grammare.

  • For more information http://6efy.com/blog/?page_id=2222

Ảnh màn hình

  • صورة

Cài đặt

  1. Upload arabic_comments_number to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php comments_number_ar('لا توجد تعليقات', 'تعليق واحد', 'تعليقان', '% تعليقات', '% تعليق' ); ?> in your templates instad of
  4. Place <?php comments_popup_link_ar('لا توجد تعليقات', 'تعليق واحد', 'تعليقان', '% تعليقات', '% تعليق' ); ?> in your templates instad of
  • For more information http://6efy.com/blog/?page_id=2222

Hỏi đáp

if you have a question just write a commnet at http://6efy.com/blog/?page_id=2222

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Arabic Comments Number” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • الاصدار الاول من الإضافة.

1.1

*استخدام الدالة get_comments_number()