Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AppStore Italia

Mô tả

AppStore Italy is a plugin that allows you to include URL, price, photos, vote and application category in your page. You can add links to application AppStore using [app #id_application]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AppStore Italia” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp