Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

APPRL

Mô tả

This plugin automatically creates APPRL-links from the original retailer links that you enter in your post.
Remember to mark your posts as commercial content with “adlinks”, “sponsored” or the equivalent standard in
your country.

Cài đặt

Place the plugin in the wp-content/plugins folder

Hỏi đáp

Installation Instructions

Place the plugin in the wp-content/plugins folder

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“APPRL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release on WordPress.org

1.0.2

  • Added assets for display on wordpress.org

1.0.3

  • Plugin sends its version number to server