Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Appreplica Social Feeds

Mô tả

This plugin has been retired as of January 1, 2021 and will no longer function. Please visit our new site at https://wpcloudgallery.com for your photo library needs.

Đánh giá

12 Tháng Hai, 2017
Downloaded plugin, API key was required, therefore registration on the plugin website was required, then the need to link Apps to the Social feed was required.. too many steps, no time for this.
3 Tháng Chín, 2016
Works great and is wonderful that it has a free version. Really easy to setup.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Appreplica Social Feeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.5

Project retired.

3.4

Removed Google+ retired by Google.

3.3

Removed discontinued Photos, Videos and Music apps.

3.2

Removed SoundCloud and Facebook apps due discontinued API access.

3.1

Removed 500x app as 500px has retired its API.

3.0

Removed retired Dropbox app.

2.9

Added new Pixegram app and removed the retired Vine app.

2.8

Added new Podcasts and Google+ apps.

2.7

Added new Vine and Facebook video apps.

2.6

Added new Facebook Fan page albums and Twitch apps.

2.5

Added new WordPress Blog and Medium apps.

2.4

Added new SmugMug store app.

2.3

Added support for SSL encrypted websites.

2.2

Added live previews of apps to the admin interface.

2.1

Added photos, videos and music apps.

2.0

Added support for Dropbox galleries.

1.9

Added support for Zenfolio.

1.8

Added support for Behance.

1.7

Added support for Pinterest.

1.6

Added a new modern WordPress Admin interface.

1.5

Added new SocialFeed app and updated for WordPress 4.3.

1.4

Added support for Vimeo.

1.3

Added support for Flickr.

1.2

This is our initial release.