Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Appointment booking widget for salons and SPA

Mô tả

BloknotApp appointment booking widget for your salon or SPA business.
Clients can book online, pick a service provider, check available time slots and create an appointment.
Reduce number of phone calls and make it easy for your customers.

Cài đặt

Upload the BloknotApp plugin to your site and activate it, then set up your widget.

In order to set up your widget, please follow step-by-step guide.

  1. Create an account at BloknotApp.com (app.bloknotapp.com)
  2. Go to Settings -> Online bookings in BloknotApp admin panel
  3. Enable online bookings (click on switcher)
  4. Copy the beginning of your link (e.g. mylink.bloknotapp.com/booking)
  5. Paste your link in widget settings
  6. Save preferences

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Appointment booking widget for salons and SPA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp