Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

App Service Info for Azure

Mô tả

Microsoft’s Azure App Service offers terrific tools to automatically deploy your application from your version control system to one or more App Service slots. This runs so transparently that sometimes it’s difficult to know which version of your site you’re looking at! This plugin retrieves information about the current App Service deployment and adds that information to the admin page footer.

Once enabled, simply hover over the App Service deployment identifier in the admin footer to see detailed information about the deployment.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“App Service Info for Azure” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp