Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

App Service Assistant

Mô tả

App Service Assistant is a troubleshooting assistant for Microsoft Azure App Service Web Apps (Windows).
This plugin provides information not limited to: php_errors.log, WordPress debug.log, WordPress themes, environment variables, plugins and other components.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->App Service Assistant to see the plugin in action

Hỏi đáp

What does this do?

Please see the description above. The plugin is meant to be used on Azure App Service | Web App | WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“App Service Assistant” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

20170703

  • Updated Paths and fixed issues in Linux environment

20170430

  • This is the first version