Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Apermo Tidy Gutenberg

Mô tả

This plugin simply allows you to hide the color pickers on the Gutenberg editor.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/apermo-tidy-gutenberg/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the ‘Apermo Tidy Gutenberg’ plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/apermo-tidy-gutenberg/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the ‘Apermo Tidy Gutenberg’ plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
How does it work?

It will simply remove the Color Pickers from Gutenberg.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Apermo Tidy Gutenberg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release