Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AON Google Analytics

Mô tả

Simply put, this is the easiest way to implement Google Analytics tracking on your website. Just install, activate and enter you tracking ID and let the plugin do the rest.

How to configure the plugin:

  1. Install the AON Google Analytics plugin
  2. Activate the plugin
  3. Go to the AON Google Analytics settings page to enter your tracking ID.
  4. And that’s it!

Ảnh màn hình

  • Admin Configuration
  • Inserted into the

Cài đặt

  1. Install the AON Google Analytics plugin
  2. Activate the plugin
  3. Go to the AON Google Analytics settings page to enter your tracking ID.
  4. And that’s it!

Hỏi đáp

Do you record any of my data?

No, your data is exactly that. Yours. The plugin is light and simple and does exactly what it says on the tin.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AON Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp