Cài đặt chủ đề

Mô tả

Phát hiện tất cả các trình duyệt di động và tải giao diện di động theo thiết lập của bạn được thực hiện trong admin.

 • Iphone / Ipod
 • Ipad
 • Palm Os
 • Android
 • Android Tab
 • Windows Mobile
 • Blackberry
 • Opera Mini
 • Trình duyệt di động khác

Bạn có thể chọn một giao diện di động khác nhau đối với mỗi trình duyệt di động. Với mỗi tùy chọn ở trên.

Any Mobile Theme Switcher Pro Features

 • Làm việc với W3 Total Cache
 • Phân chia trang chủ cho các thiết bị di động.
 • QR code cho điện thoại di động đánh dấu trang.
 • Better Mobile Detection.
 • Nhấp để gọi đến số điện thoại.

Click here for details about Any Mobile Theme Swticher Pro

Please visit our own support forum for any issues. We don’t respond support ticket created here.

Video cài đặt (Thanks to Scott Wiseman)

Our Other Plugins

Ảnh màn hình

 • Lựa chọn giao diện di động tương ứng với nền tảng của chúng từ Admin Setting.

Cài đặt

 1. Cập nhập plugin any-mobile-theme-switcher đến danh mục /wp-content/plugins/
 2. Kích hoạt plugin any-mobile-theme-switcher thông qua trình đơn ‘Plugins’ trong WordPress.
 3. Chọn các Chủ đề cho các Trình duyệt di động bên dưới Cài đặt > Any Mobile Theme

Hỏi đáp

Liệu nó phát hiện tất cả các trình duyệt?

Có, nó phát hiện hầu hết các trình duyệt di động và chuyển hướng đến chủ đề di động được cài đặt từ admin settings.

Tôi có thể đặt Đổi Chủ đề Máy tính để bàn/Điện thoại di động trong chủ đề của tôi?

Có, bạn có thể đặt Đổi Chủ đề Máy tính để bàn/Điện thoại di động từ Mã ngắn hoặc có thể làm cho một mục trình đơn với các liên kết tốt. Hãy làm theo các hướng dẫn có sẵn trong trang cài đặt plugin.

Tôi có được một tiền xây dựng chủ đề di động với plugin này?

Không, đây chỉ là một plugin thay đổi chủ đề và chúng tôi không bao gồm bất kỳ chủ đề di động như các plugin khác.

Liệu nó có làm việc với W3 Total Cache?

Yes, the pro version works with W3 Total Cache. Click here for details.

Đánh giá

21 Tháng Mười Một, 2023
Hello, thank you, to make a great plugin and quick fix the plugin for the incompabillity with WP 4.0.1
10 Tháng Mười Một, 2023
But it doesn't seem to work with WordPress version 6.4.1
24 Tháng Tư, 2023
This is a plugin I've absolutely loved for years, however, it doesn't appear to have much of a developer presence anymore. I reported a non-critical issue (non-critical as in it didn't affect the functionality of the plugin, but still flooded my server error logs regardless) and a year later, there is not even a reply. I'd include a link to my bug report, but reviews don't allow links, so if you want proof, just pop into the support forum for this plugin and Ctrl-F my username. So why five stars? Because it still did everything that it said it did for the entire time I used it. Anything less than 5 stars would fail to capture how wonderfully useful this plugin has been to me the entire time I've used it. Ultimately, I'm grateful to have had it on my sites, but I can't use it anymore because I need to be able to navigate my error logs without it being flooded from this single plugin many times per day.
18 Tháng Hai, 2021
I tried it on Firefox for mobile, It works fine, on chrome browser doesn't work unfortunately.
1 Tháng Ba, 2019
Simply that. It bugged my main CSS without replacing it with the selected theme. No error messages, no hint as how to solve that.
12 Tháng Sáu, 2017
The latest version of this plugin doesn't work with 4.8 WordPress and 4.7.5 also (maybe even further back). It will still show the website on the desktop version but any smaller/responsive size returns a white screen.
Đọc tất cả 244 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cài đặt chủ đề” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.2

 • Mobile Theme Error fix for 6.4. Thanks Joe McGill ( https://gist.github.com/joemcgill )

3.1

 • Tested with 5.8.2

3.0

 • Tested with 5.4.1

2.1

 • Hoạt động với 4.7

2.0

 • Đã thử nghiệm với 4.5.3

1.9

 • Đã thử nghiệm với 4.3.1

1.8

 • Đã thử nghiệm với 4.2.2

1.7

 • Đã thử nghiệm với 4.1.1

1.6

 • Đã thêm Ghi nhớ bố cục bắt buộc cho đến khi thiết lập.

1.5

 • Hủy bỏ chức năng không dùng nữa.

1.4

 • Sử dụng Force Layout GET Parameter từ wp-config.php

1.3

 • Sử dụng Cookie inplace của session.

1.2

 • Session Issue đã sửa

1.1

 • Người dùng chủ động Cập nhật
 • Đã thử nghiệm với 3.5.1

1.0

 • Đã thêm tùy chọn cho Android Tab
 • Người dùng chủ động Cập nhật
 • Thử nghiệm với 3,5

0.7

 • Giao diện mới
 • Người dùng chủ động Cập nhật
 • Đã thêm liên kết hỗ trợ

0.6

 • Đã thêm nhiều người dùng độc quyền

0.4

 • Đã thêm giao diện hỗ trợ con
 • Sửa chữa lỗi

0.3

 • Đã thêm hỗ trợ để có được chủ đề / máy tính để bàn chuyển đổi chủ đề liên kết di động từ mã ngắn.

0.2

 • Đã sửa chữa các liên kết

0.1

 • Phát hành đầu tiên