Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AntiBot Captcha

Mô tả

AntiBot Captcha – simple good-looking, but well-protected plugin against spam robots for your blog comments

Ảnh màn hình

  • Example of captha in comments section

Cài đặt

  1. Upload the whole AntiBotCaptcha directory into your WordPress plugins directory.

  2. Activate the plugin on your WordPress plugins page

Uninstalling:

  1. Deactivate the plugin on the plugins page of your blog dashboard

Hỏi đáp

Please visit http://isaev.asia/en/my-wordpress-plugins/antibot-captchca/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AntiBot Captcha” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First release

2.0

Added support for WP 3.0

First release