Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

anti-IE6-army

Mô tả

The Anti IE6 Army help you to participate on campaings agains IE6 easily, just
choosing what campaign do you want to use on your blog.

Supported IE6 Blockers

  • Crossover
  • End6
  • Stop IE6
  • End6 Sarcasm

Cài đặt

  1. Upload anti-IE6-army to your WordPress plugins directory, and unzip the file.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“anti-IE6-army” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp