Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Anti-Bloat

Mô tả

Anti-Bloat Plugin

Anti-Bloat is a simple yet powerful plugin designed to help you eliminate all bloats including notices and message from your WordPress dashboard.Intended for Developers.

Hỏi đáp

How do I use the “Anti-Bloat” plugin?

  1. Install and activate the plugin.
  2. Go to the “Anti-Bloat” settings menu in the WP admin sidebar.
  3. Click the “Save Changes” button to apply the changes.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Anti-Bloat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 2022-10-21

  • Initial release of the “Anti-Bloat” plugin.

1.0.1 – 2023-08-02

  • Upgrade with bug fixes.
  • Tested with WordPress 6.3.1 and PHP 8.0