Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Annytab PhotoSwipe

Mô tả

This plugin implements PhotoSwipe to display an image gallery in a lightbox. To include images in the image gallery, you need to link them to “Media File”. The lightbox opens when you click on an image.

Ảnh màn hình

  • Shows 1 image of 4 in an image gallery, the lightbox is shown in fullscreen mode.

Cài đặt

Upload the plugin and activate it. You do not need to set any configuration options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Annytab PhotoSwipe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Annytab PhotoSwipe” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Annytab PhotoSwipe” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (2020-07-27)

  • Initial release.