Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Animated Headline

Mô tả

Animated Headline is a plugin to show, animated headline using short-code. It was very easy to use, Just use animated headline shortcode.

ví dụ:

[animated-headline title=”Hello my friend” animated_text=”Anshul,Rahul,Nisha” animation=”clip”]

Here you can select 10 type of animation effect for changing text effect. For more detail you can check plgin detail page, You will find ‘Animated Headlines’ menu under settings in your WordPress admin panel. Here you can see how to use and more detail.

Donate Me

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png
 • screenshot-3.png

Cài đặt

 1. Upload animated-headline.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Unzip animated-headline.zip
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. You will find ‘Animated Headlines’ under setting menu in your WordPress admin panel.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload animated-headline.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Unzip animated-headline.zip
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. You will find ‘Animated Headlines’ under setting menu in your WordPress admin panel.
1) How to Use ?

Use shortcode like [animated-headline title=”Hello my friend” animated_text=”Anshul,Rahul,Nisha” animation=”clip”]
and You will find ‘Animated Headlines’ under setting menu in your WordPress admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Animated Headline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=4.0=
Remove Some Bugs and Update plugin.
=3.5=
Fixed Some Bugs and Update plugin.
=3.0=
Remove Some Bugs and Update plugin.
=2.0=
Remove Some Bugs and Update plugin.
=1.5=
Remove Some Bugs.
=1.0=
Initial Release.