animated-buttons-with-css3

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 9 Tháng Một, 2023 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là vĩnh viễn. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Animated Buttons with CSS3” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp