Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Animal Shelter

Mô tả

Animal Shelter is a package of tools for WordPress to help publish animal files (dogs, cats…) and thus facilitate their adoption.

Currently the system supports the following animal cards:
-Dogs
-Cats

You can create the file of the animal with its photograph, data, as well as a series of fields that help filter and search.

When a user finds the animal they want to adopt, they can follow the defined process.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Animal Shelter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Animal Shelter” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Animal Shelter” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.