Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Anchor smooth scroll

Mô tả

This plugin adds a smooth scroll to the anchors in the WordPress.

Features

 • Lightweight and fast, no scroll events
 • Scrolling from/to different pages (scrolling to target id on page load)
 • Offset scrolling by pixels or element css selector
 • Adjustable scrolling animation duration
 • Possibility to add your own anchor links (via css selector)
 • Possibility to override default theme anchor behaviour or engage plugin only on page load
 • Insert anchor button in the TinyMCE editor

Ảnh màn hình

 • The Anchor smooth scroll settings page
 • Insert anchor button
 • Adding a new anchor

Cài đặt

 1. Unzip the downloaded zip file.
 2. Upload the plugin folder into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress site.
 3. Activate Anchor smooth scroll from Plugins page

Hỏi đáp

Is Perfect Anchor smooth scroll free?

Yes, of course. This plugin is 100% free. No ads, no premium version exists.

Where are plugin settings?

Go to Settings and click on Anchor smooth scroll

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Anchor smooth scroll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Anchor smooth scroll” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Anchor smooth scroll” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date: Nov 06, 2018

 • Initial release

1.0.1

Release Date: Nov 08, 2018

 • Added a settings link in Plugins page

1.0.2

Release Date: Nov 13, 2018

 • Added an anchor button to the TinyMCE editor