Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Anchor Highlighter

Mô tả

Anchor Highlighter is a plugin that adds a class to every anchor on your website whose href link matches the actual URL, this is useful to change the css styling of the current anchor, for example in a menu, or in the archives widget, or in any other use that you could gave it.
You can choose the class to add in the settings-> Anchor Highlighter menu

Cài đặt

  1. Upload anchor-highlighter folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Choose the class that you would like to add to you current anchors

Hỏi đáp

Which class does it adds to my anchors?

You choose the class in the setings -> Anchor Highlighter panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Anchor Highlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release