amr-shortcode-any-widget

Mô tả

This plugin has been closed as of 19 Tháng Một, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

24 Tháng Sáu, 2022
Hi, unfortunately in my case this plugin leads to a broken customizer. If i try to start the wp customizer it gets stuck in the loading screen. After deactivating/removing the plugin everything works just fine. KR Chris
19 Tháng Năm, 2021
This tool works flawlessly. I was wondering about this kind of solution for a long. Thanks for creating this. I'll prepare a tutorial on it.
Đọc tất cả 105 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“amr shortcode any widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“amr shortcode any widget” đã được dịch qua 8 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “amr shortcode any widget” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.