amp-footer-widgets

Mô tả

This plugin has been closed as of 24 Tháng Ba, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

28 Tháng Ba, 2017
Thank you for this handy plugin (so I don't need to manually edit the theme :d). I have suggestion, It would be better if you wide the options not just to show the widgets on the footer position, but above the single post too. Excellent job.
15 Tháng Mười Hai, 2016 1 reply
Works fine, great job, please keep update Many thanks
12 Tháng Mười Hai, 2016 1 reply
great plugin, works like a charme
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AMP Footer Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp