Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AMP by Zaenu

Mô tả

This plugin will give you a simple amp pages for your single post automaticly. You just install this plugin, then input your website information. As simple as you play your favourite song.

Compatibility

Requires WordPress 3.1 or higher.

Cài đặt

Upload this plugin to your blog, Activate it, then input your website information.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload this plugin to your blog, Activate it, then input your website information.

Where is my amp pages?

After installing this plugin, you can visit your amp pages in http://yoursingleposturl/amp/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AMP by Zaenu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

  • Error fix

1.2

  • Add sample data.

1.1

  • Instalation fix.

1.0

  • Error fix.