Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AMP Analytics

Mô tả

Khái quát

This plugin extends AMP to allow you to add analytics to your Accelerated Mobile Pages.

Chức năng

  • NEW: Google Analytics – Page tracking
  • COMING SOON: Google Analytics – Event tracking
  • COMING SOON: Google Analytics – Social interaction
  • Request integration

Beta Notice

AMP is updating frequently to keep up with AMP HTML changes. We will make sure any analytic changes are integrated into AMP Analytics as any changes occur. If you find any issues with AMP Analytics, then please submit a detailed bug report.

Cài đặt

  1. Upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin by going to the Settings > AMP Analytics menu that appears in your admin menu

Hỏi đáp

How do I configure Google Analytics tracking for AMP?

It’s very important that you first create a separate property for AMP content.

Once you have a separate property, then add the Tracking ID to Settings > AMP Analytics to start tracking AMP content.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AMP Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

Release Date – March 18th, 2016

  • Escape JSON output (Thanks Nick!)
  • Sanitize Google Analytic input (Thanks Nick!)

0.0.1

Release Date – February 26th, 2016

  • Initial version