Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ambassador

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. Go to the snippet page in your Ambassador account
  3. Copy your Universal ID
  4. Go to the WordPress settings page for the Ambassador plugin
  5. Paste and save the Universal ID

Hỏi đáp

Where do I find my Universal ID

The Universal ID can be found when logged into your Ambassador account here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ambassador” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.