Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Amazing Widgets

Mô tả

Amazing Widgets is a feature-packed plugin that adds the most commonly used widgets to your site. Rather than having to download several plugins by various authors, this plugin bundles together the most popular widgets.

It is maintained by the folks over at http://www.gabfirethemes.com

Cài đặt

You can install Amazing Widgets from your WordPress Dashboard or manually via FTP.

From WordPress Dashboard

Navigate to ‘Plugins -> Add New’ from your WordPress dashboard.

Search for Gabfire Widget Pack and install it.

Activate the plugin from Plugins menu.

Enable the widgets you wish to activate from Appearance -> Amazing Widgets

Add any widget to your widget zone from Appearance -> Widgets and configure the widget options.

Manual Installation

Download amazing-widgets.zip

Unzip

Upload the amazing-widgets folder to your /wp-content/plugins directory (do not rename the folder)

Activate the plugin from Plugins menu.

Enable the widgets you wish to activate from ‘Appearance -> Amazing Widgets’.

Add any widget to your widget zone from ‘Appearance -> Widgets’ and configure the widget options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Amazing Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release