Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Amazing Shortcodes for Visual Composer

Mô tả

You can build awesome layout for your site with tons of powerfull shortcodes.

Live Demo

Shortcode List:

 • Hover Effects
 • Before After
 • Flip Box 3D
 • Flip Box
 • Info Box
 • Promo Box
 • Service Box
 • Coming more

Features

 • Super easy Installation.
 • Unlimited Colors.
 • Tons of customization options.
 • Powerfull Shortcodes.
 • SEO friendly.
 • Easy user interface.
 • User friendly customization.
 • All Major browser supported.

Ảnh màn hình

 • screenshot 1
 • screenshot 2
 • screenshot 3
 • screenshot 4
 • screenshot 5
 • screenshot 6
 • screenshot 7

Cài đặt

Installing this plugin as regular wordpress plugin. First you need to install Visual Composer plugin then install Amazing Shortcodes For Visual Composer.

This addon plugin works like other page builder addon plugin. Go to new page then click on Visual Composer builder then click on Add Element you should see Amazing Shortcodes menu as Name “Amazing Shortcodes” on Menu Top, click on it you will see shortcode item list.

Đánh giá

15 Tháng Ba, 2017 1 reply
Such a good idea but if you cannot even choose background colours then its pretty pointless as a free version.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Amazing Shortcodes for Visual Composer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • Added lots of features

1.0.8

 • Added new option

1.0.7

 • Updated plugin

1.0.6

 • Added new shortcode

1.0.5

 • Added demo pages

1.0.4

 • Updated shortcodes

1.0.3

 • Added new shortcode

1.0.2

 • Added 7 shortcodes

1.0.0

 • First Release