Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AlT Import Drupal

Mô tả

  • save your rss flux
  • upload your flux in wordpress that all

Cài đặt

  1. Upload the folder AlT-Import-Drupal to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add new sticky on the option panel

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the folder AlT-Import-Drupal to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add new sticky on the option panel

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AlT Import Drupal” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1

  • 1.0.1 modification des commentaires et ajout d’icones
  • 1.0.0 launch