Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Alpona

Mô tả

This plugin will allow to create card to show info. The plugin only adds one widget on the Elementor page builder.

Requirements

Alpona Works as an extension of the Elementor Page builder. The main and core requirement is to activate the Elementor Page Builder plugin.

Cài đặt

  1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Alpona” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp