Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Alphabetical List

Mô tả

This is a simple plugin that allows to list the posts alphabetically under selected categories. Visit http://web-argument.com/wordpress-alphabetical-list-plugin/ for more details.

Ảnh màn hình

  • Admin/Manage panel.

Cài đặt

  1. Upload alphabetical_list folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings/Manage/Alphabetical List and select the categories you want to order.
    Note: For WordPress 2.7 the option page is under “Tools” section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Alphabetical List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Select all added
  • WP 3.1 compatible

1.0.2

  • First stable release