Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Allow Word/Powerpoint/Excel file uploads

Mô tả

This plugin allows you to upload Word, Powerpoint and Excel files (doc, docx, ppt, pptx, xls and xlsx) through the media library uploader.

Cài đặt

  1. Upload allow-word-powerpoint-file-uploads.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Allow Word/Powerpoint/Excel file uploads” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release

1.1

  • Added Excel files (xls, xlsx)

1.1.1

  • changed function name to prevent possible conflicts with other functions