Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Allow Swf Upload

Mô tả

Allow user to upload SWF file inside Upload panel for all user important need this permission.

Cài đặt

  1. Upload allowSwfUpload.phpto the/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Allow Swf Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial version.