Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Allow REL= and HTML in Author Bios

Mô tả

This is a non-configurable plugin which enables the use of Rel=”author”, primarily created to enable Google+ author search functionality to display author information in Google search results.

Cài đặt

  1. Upload allow_rel_in_bio.php or it’s directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin in the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

The plugin is too new to have any FAQs. But ask away and if we get any I’ll add them.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Allow REL= and HTML in Author Bios” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

ver .1 – Initial release